Tolla küla

Uudised

Tolla, Vana-Kaiu, Toomja külade arengukava koolitus

Ürituse toimumise koht: Kaiu vald, Kaiu Vallavalitsus, vallavolikogu ruumis
Ürituste toimumise ajad: 4., 6. ja 11. oktoobril 2010 algusega kell 19.00
Ürituse päevakava: arengukava ülesehitus, eesmärgid, otstarve, kuidas teha head arengukava.

Lisainfo: Brita Kiik 56918808