Tolla küla

Ajalugu

Tolla küla asub poolteist kilomeetrit Kaiu mõisa südamest põhja poole. Tolla küla on märgitud 1726.a. maarevisjonis nelja taluga, igal talul üks neljandik adramaad. Viimase sõja eel oli Tolla külas 19 väljamõõdetud maaga talupidamist.

Tolla külas asusid Kaiu suuremad talud. Juhani ja Jaani kohtade suurus oli üle 70ha. Separi ja Tõnu olid mõne hektari võrra väiksemad, võib-olla endisest suurtest taludest saunadele eraldatud maa võrra. Suured talud (40 ha ümber) olid ka kaks Vilumäed ja Männiksaare (Linaleo). Saunakohtade ehk väikekohtade maa suurus oli 9-14 ha, välja arvatud Kivisilla-Jüri umbes 20 ha suurune talu. See-eest Kivisilla Aadul oli maad ainult 7 ha. Suurte talude maast võttis enamiku enda alla metsakarjamaa või soine heinamaa.

1977.a. liideti Tolla talud Toomja külaga, mis oli kõige ebaloogilisem tegu. Tolla talud pole välja surnud. Kõigil peredel on järglasi. Tolla asukoht mõisa ja valla keskuse suhtes on soodne.

Allikas: Kaiu talud ja saunad(Helju Linder)

Kaiu Vallavolikogu 21.03.1997. a otsusega nr 41 "Asustusüksuste lahkmejoontes muudatuste tegemine" otsustati nii:
1. Kaiu valla Toomja ja Vana-Kaiu külade baasil moodustada uus Tolla küla ja kinnitada nimetatud külade uued lahkmejooned.
2. Vallavalitsusel esitada asustusjaotuse muutmise taotlus maavanemale.
Alla on kirjutanud volikogu esimees Mait Värk.